Què oferim?

Informació a la població en general tractant d’educar en salut. Per això comptem amb la col·laboració desinteressada de professionals de la salut.

La informació no sap de sexe ni edat, per això tractem d’arribar a tots els col·lectius, des d’adolescents a gent gran.